Koulutus

Ad Economics tarjoaa luentoja ja koulutusta.

  • Talouden tunnusluvut työvälineinä

Koulutus sisältää perustiedot yleisimmistä taloudellisista tunnusluvuista, niiden käytöstä ja tietolähteistä

  • Finanssialan kehitystrendit tulevaisuusvisio

Koulutus sisältää näkemyksen rahoitusjärjestelmän ja finanssipalveluiden tulevaisuudesta Suomessa

  • Varainhoidon liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka Suomessa

Koulutus sisältää perustiedot varainhoitopalveluiden tarjoamisen liiketoiminnasta

  • Arvopaperimarkkinoiden rakenteet -peruskurssi

Koulutus sisältää perustiedot arvopaperimarkkinoiden infrastuktuurista ja toiminnasta.

Koulutukset voidaan toteuttaa luentoina tai vaihtoehtoisesti päivän koulutuksena.

Mainokset